نسخه آزمایشی
۳۵۵ بازدید

آدرس: اصفهان،میدان استقلال،کیلومتر یک بزرگراه آزادگان،مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان

صندوق پستی : ۸۱۶۱۱۵۴۱۴۳

تلفن مرکز: ۳۳۸۰۱۴۹۱-۰۳۱

 شماره داخلی بعد از شماره گیری ۳۳۸۰۳۹۷۲-۰۳۱  الی ۳۳۸۰۳۹۷۵ مجتمع آب و برق

نام شماره داخلی
حسین جزینی انتظامات ۱۵۱
اصغر پناهی حسابدار ۱۲۶
غلامرضا کرباسی سرپرست مرکز ۱۲۶
جمالی سارالسادات کارشناس آموزشی و امور مدرسان ۱۲۶
محمد رضا فدائی تهرانی مدیر گروه عمران ۳۰۸ و ۳۰۲
منصوره یزدانی پور مدیر گروه برق الکترونیک ۱۲۶
علی حسینی مدیر گروه فناوری اطلاعات ۱۲۶
زهرا فاتحی فرد مدیر گروه مدیریت ۱۲۶
مرضیه پورجم مدیر گروه فناوری اطلاعات و شبکه ۱۲۷
مینا دهقانی مدیر گروه برق ۳۱۳
عصمت کاظمی کارشناس آموزشی و امور مدرسان ۱۲۵
پرویز سلمانی کارشناس امور پژوهشی ۱۲۵
حسین ارشدی کارشناس انجمن های علمی و طرح های اشتغالزا ۱۵۳

 

 

بالا