نسخه آزمایشی
۱۹۰۴ بازدید

آدرس: اصفهان،میدان استقلال،کیلومتر یک بزرگراه آزادگان،مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان

صندوق پستی : ۸۱۶۱۱۵۴۱۴۳

تلفن مرکز: ۳۳۸۰۱۴۹۱- ۰۳۱

کانال اطلاع رسانی مرکز (ایتا):  eitaa.com/ek14014

 شماره داخلی بعد از شماره گیری ۳۳۸۰۳۹۷۲-۰۳۱  الی ۳۳۸۰۳۹۷۵ مجتمع آب و برق

نام شماره داخلی
حسین جزینی انتظامات  داخلی ۱۵۱ ۱۵۱
اصغر پناهی حسابدار داخلی  ۱۲۶ ۱۲۶
غلامرضا کرباسی رئیس مرکز   داخلی ۱۳۰ ۱۳۰
جمالی سارالسادات کارشناس آموزشی و امور مدرسان ۰۳۱-۳۳۸۰۱۴۹۱
محمد رضا فدائی تهرانی مدیر گروه عمران  داخلی ۳۰۲ ۳۰۸ و ۳۰۲
منصوره یزدانی پور مدیر گروه برق الکترونیک   داخلی ۱۲۶ ۱۲۶
منصوره یزدانی کارشناس انجمن های علمی و طرح های اشتغالزا    داخلی ۱۲۶ ۱۲۶
مژده رئیسی مدیر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی    داخلی ۱۲۶ ۱۲۶
ساراسادات جمالی مدیر گروه فناوری اطلاعات ۱۲۷
منصوره یزدانی کارشناس امور پژوهشی  داخلی ۱۲۶ ۰۳۱-۳۳۸۰۱۴۹۱
۱۲۶

 

 

بالا