وام دانشجویی

ثبت نام وام شهریه نیمسال 2-95 تا تاریخ  95/11/10 تمدید گردید

لازم به ذکر است دانشجویانی که تا کنون درخواست وام شهریه نداشته اند در خواست آنان به صورت اینترنتی تایید نمی گردد و میبایست حضوری مراجعه نمایند

دانلود فیلم آموزشی درخواست وام

مدارک لازم برای دانشجویانی که قبلا وام دریافت نکرده اند:

1-تکمیل فرم تعهد نامه(دریافت فایل)

2-تکمیل فرم درخواست وام(دریافت فایل)

… 3-فرم تعهد سند محضری و ضامن کارمند یا بازنشسته دولتی

… 5-حکم کارگزینی و یا کسر اقساط بازنشستگی ضامن

5-… فیش حقوقی ضامن

… 6-کپی کارت ملی دانشجو و ضامن

… 7-کپی صفحه اول شناسنامه دانشجو و ضامن

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی