لینک وب سایت های جهاد دانشگاهی

 

نشانی پرتال های مراکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی:

 

ردیف

نام مرکز

آدرس پرتال

ردیف

نام مرکز

آدرس پرتال

1

اراک

arak.iastjd.ac.ir

23

زنجان

zanjan.iastjd.ac.ir

2

اردبیل

ardabil.iastjd.ac.ir

24

ساوه

saveh.iastjd.ac.ir

3

ارومیه

urmia.iastjd.ac.ir

25

سمنان

semnan.iastjd.ac.ir

4

اصفهان

isfahan.iastjd.ac.ir

26

سنندج

sanandaj.iastjd.ac.ir

5

انزلی

anzali.iastjd.ac.ir

27

سیرجان

sirjan.iastjd.ac.ir

6

اهواز

ahvaz.iastjd.ac.ir

28

شهرکرد

shahrkord.iastjd.ac.ir

7

ایلام

ilam.iastjd.ac.ir

29

شیراز

shiraz.iastjd.ac.ir

8

بابل

babol.iastjd.ac.ir

30

فومن

fouman.iastjd.ac.ir

9

بجنورد

bojnourd.iastjd.ac.ir

31

قزوین

qazvin.iastjd.ac.ir

10

بندرعباس

bandarabbas.iastjd.ac.ir

32

قم

qom.iastjd.ac.ir

11

بیرجند

birjand.iastjd.ac.ir

33

کاشمر

kashmar.iastjd.ac.ir

12

تبریز

tabriz.iastjd.ac.ir

34

کرج

karaj.iastjd.ac.ir

13

تهران 1

tehran1.iastjd.ac.ir

35

کرمان

kerman.iastjd.ac.ir

14

تهران 2

tehran2.iastjd.ac.ir

36

کرمانشاه

kermanshah.iastjd.ac.ir

15

تهران 3

tehran3.iastjd.ac.ir

37

گرگان

gorgan.iastjd.ac.ir

16

تهران 4

tehran4.iastjd.ac.ir

38

لنگرود

langrood.iastjd.ac.ir

17

خرم آباد

khoramabad.iastjd.ac.ir

39

مشهد

mashhad.iastjd.ac.ir

18

رشت

rasht.iastjd.ac.ir

40

ملکان

malekan.iastjd.ac.ir

19

رودسر

rudsar.iastjd.ac.ir

41

نیمور

nimvar.iastjd.ac.ir

20

زابل

zabul.iastjd.ac.ir

42

همدان

hamedan.iastjd.ac.ir

21

زاهدان

zahedan.iastjd.ac.ir

43

یاسوج

yasuj.iastjd.ac.ir

22

زرند

zarand.iastjd.ac.ir

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی