رشته های دایر مرکز


رشته های ترمی دایر مرکز

کاردانی

کارشناسی

1- الکترونیک صنعتی

2- صنايع شيميايي            

3- مديريت - امور اداري                   

4- عمران - امور پيمانها       

5- شبكه هاي كامپيوتري      

6- فناوري اطلاعات - اينترنت وشبكه هاي گسترده 

7- فناوری اطلاعات-خدمات الکترونیک شهر                    

8- نرم افزار - برنامه سازي كامپيوتر

9- كامپيوتر - سيستمهاي كامپيوتري        

10- فناوری اطلاعات و ارتباطات

11-معدن - اكتشاف       

12- شهرسازی          

 

1-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه 

2-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                        

3-مهندسي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات                 

4-مهندسي فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك             

5-مهندسي فناوري اطلاعات برنامه نويسي تحت وب          

6-مهندسي فناوري اطلاعات طراحي صفحات وب       

7-مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي              

8-مهندسي فناوري اطلاعات-خدمات رايانه اي در شهرداري 

9-مهندسي فناوري شبکه هاي کامپيوتري        

10-مهندسي فناوري اطلاعات امنيت اطلاعات     

 

 

رشته های پودمانی دایر مرکز

کاردانی

کارشناسی

1- فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه گسترده

2- نرم افزار کامپیوتر-برنامه سازی کامپیوتری

3- سخت افزار کامپیوتر

4- نرم افزار کامپیوتر

5- مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

 

1-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه 

2-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                        

3-مهندسي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات                 

4- مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي              

5-مدیریت خانواده(غیر حضوری)

 

 

 

 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی