حدیث هفته

-

اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان


رزرو غذای دانشجویی

جهت رزرو غذا حضورا به اتاق 8 مراجعه نمایید.

دانلود فایل برنامه غذایی مهرماه 95


ثبت نام بیستمین جشن ازدواج دانشجویی

زمان ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 95/06/22 الی 95/07/30 از طریق وب سایت ezdevaj.nahad.ir انجام می پذیرد.

تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از 94/01/01 الی 95/07/30 می باشد.

جامانده های نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آنها 93/07/01 الی 94/07/01 می باشد در صورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد می توانند ثبت نام کنند.

 مدارک لازم: عقدنامه-شناسنامه زوجین-کارت ملی زوجین-کپی کارت دانشجویی


برنامه زمانی سرویس های دانشجویی

برنامه مسیر سرویس های دانشجویی


 قابل توجه دانشجویان گروه آقای حسینی

دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 1-95(نسخه چهارم)

برنامه حضور آقای حسینی

پست الکترونیکی کلیه اساتید

اطلاعیه های کلاسی

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ساعات تشکیل کلاس تربیت بدنی:

خانم ها: روزهای دوشنبه ساعت 10-8:30   و    11:30-10

آقایان: روزهای دوشنبه ساعت 14:30-13    و     16-14:30

لازم به ذکر است 10 دقیقه قبل از شروع کلاس، سرویس ایاب و ذهاب در دانشگاه حاضر می باشد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلاس سخت افزار و مسیریابهای شبکه آقای تاتایی از روز سه شنبه ساعت 19-17 به روز چهارشنبه ساعت 19-17 انتقال یافت.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی