حدیث هفته

-

اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان


رزرو غذای دانشجویی

جهت رزرو غذا حضورا به اتاق 8 مراجعه نمایید.

دانلود فایل برنامه غذایی مهرماه 95


ثبت نام بیستمین جشن ازدواج دانشجویی

زمان ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 95/06/22 الی 95/07/30 از طریق وب سایت ezdevaj.nahad.ir انجام می پذیرد.

تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از 94/01/01 الی 95/07/30 می باشد.

جامانده های نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آنها 93/07/01 الی 94/07/01 می باشد در صورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد می توانند ثبت نام کنند.

 مدارک لازم: عقدنامه-شناسنامه زوجین-کارت ملی زوجین-کپی کارت دانشجویی


 

   رشته های مرکز:

  • مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات (ورودی مهرماه )
  • مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک (ورودی مهرماه)
  • مهندسی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه ای در شهرداری (ورودی مهرماه)
  • مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات ورودی مهرماه
  • مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی (ورودی مهرماه)
  • مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری (ورودی مهرماه)
  • مهندسی فناوری اطلاعات – برنامه نویسی تحت وب (ورودی بهمن ماه)
  • مهندسی فناوری سیستمهای سخت افزار رایانه (ورودی بهمن ماه)

ثبت نام


برنامه زمانی سرویس های دانشجویی

برنامه مسیر سرویس های دانشجوییتقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال تحصیلی 1-95


اسامی دانشجویان ممتاز


 قابل توجه دانشجویان گروه آقای حسینی

دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 1-95(نسخه چهارم)

برنامه حضور آقای حسینی

پست الکترونیکی کلیه اساتید

سرفصل دروس کاردانی

سرفصل دروس کارشناسی

اطلاعیه های کلاسی

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی